Dicht tot 28 April

Onze deur blijft helaas gesloten tot 28 April i.v.m. de verlengde maatregelen m.b.t. het Covid-19 virus.

 

De aangekondige verlenging van de lockdown, in door de overheid en het RIVM op 2 februari j.l. gehouden persconferentie, zorgt ervoor dat wij helaas tot minstens 28 April onze deur gesloten moeten blijven houden.

Alle groepslessen zijn tot die datum opgeschort. Jammer maar er valt niets aan te veranderen.

Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan het voorkomen van een verdere verspreiding van het Covid-19 virus zodat we hopelijk begin Mei de lessen weer kunnen opstarten.

Blijf gezond en graag tot ziens weer in de les in Mei!