Huisregels Trainingshal en Terrein

Welkom in de indoor trainingshal van Just Spoiled Dogs.
Om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal van onze faciliteiten gebruik 
kan maken zijn wij genoodzaakt huisregels te hanteren. 
Wij vragen je deze regels te lezen en na te leven

 

 

Honden dienen voor het betreden van de hal en het terrein GOED te zijn uitgelaten. Maak hiervoor gebruik van ons hondentoilet
 
Ook op het hondentoilet alle ontlasting opruimen en in de daarvoor bestemde afvalbak deponeren. Het industrieterrein is GÉÉN uitlaatgebied!
 
Indien er onverhoopts een ongelukje gebeurt op de grasmat, markeer de plek met een voorwerp en reinig deze DIRECT met de daarvoor aanwezige middelen
 
Honden blijven in de hal en buiten op het gehele terrein TEN ALLEN TIJDE AANGELIJND tenzij het voor de training noodzakelijk is om los te lopen
 
Het kunstgras in de hal mag ALLEEN betreden worden met schone (sport)schoenen zonder noppen
 
Het is NIET toegestaan om op het kunstgras in de hal etenswaar en/of drinken te nuttigen
 
Glaswerk is NIET toegestaan op het kunstgras in de hal
 
Roken is zowel in de hal als buiten op het gehele terrein NIET toegestaan
 
Voor de honden is ALLÉÉN DROOG, NIET PLAKKEND VOER als beloningsvoer toegestaan (GEEN WORST, KAAS etc.)
 
Onderling laten spelen van de honden (los of aangelijnd) is in de hal en op het terrein niet toegestaan. Enkel in de snuffeltuin voor honden.
 
Loopse teefjes zijn in de hal NIET TOEGESTAAN. Als eigenaar ben je van harte 
welkom om de les zonder je hond te volgen, BUITEN op het trainingsveld is het geen probleem en is een loops teefje gewoon welkom in de lessen
 
Just Spoiled Dogs is niet NIET AANSPRAKELIJK voor schade, lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendom. Het betreden van de hal en het 
terrein gebeurt op EIGEN RISICO
 


Met het betreden van de hal en het terrein geeft u aan zich te houden aan de geldende regels. Bij strafbare feiten wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.