Aanmeldingsformulier

Hartelijk dank dat je gekozen heb voor een (privé)cursus bij Just Spoiled Dogs.

Hieronder volgen enkele vragen over o.a. je persoonsgegevens, gegevens van je hond, je ervaring met honden en het trainen van honden en je verwachtingen van de cursus. Wij stellen deze vragen vooraf om een goede inschatting te kunnen maken m.b.t. de inhoud en niveau van de te geven lessen, rekening houdend met je kennis en ervaring en de eigenschappen van jouw hond.

Indien mogelijk houden wij hier zoveel mogelijk rekening mee.

Voor welke cursus/training wil je je aanmelden?


Welke naam en adresgegevens mogen we op de factuur zetten?