Klachten

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Just Spoiled Dogs.
Just Spoiled Dogs is er als hondenschool en gedragsbegeleiding bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van je als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Just Spoiled Dogs.

Algemene richtlijnen

•   Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvang je binnen deze periode van 2 weken  informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.

•   Je mag verwachten dat Just Spoiled Dogs de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Just Spoiled Dogs om dit je ook als zodanig te laten ervaren.
 

Uitgangspunten bij het afhandelen van je klacht zijn:
•   snelle behandeling en herstel van fouten
•   duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
•   respect, openheid en hulpvaardigheid
 

Klachten zijn voor Just Spoiled Dogs een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
•   de kwaliteit van het functioneren
•   het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Just Spoiled Dogs heeft

Mondelinge klachten

•   Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met je afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt je korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.

•   Je klacht wordt altijd geregistreerd. Je kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

Schriftelijke klachten

Je krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van je schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt je binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

 

Uw klacht: