Trainingsmethode

Geen twee honden zijn hetzelfde, ook al zijn ze van hetzelfde ras, van dezelfde ouders of komen ze zelfs uit hetzelfde nest. Rastypische eigenschappen, het individuele karakter, opgedane ervaringen en invloeden uit de directe omgeving waarin je hond opgroeit vormen je hond tot een uniek wezen. Dat heeft niet alleen invloed op het gedrag van je hond maar daar dien je ook rekening mee te houden bij de opvoeding en/of training van je hond.

Opvoeden en trainen is een leerproces. Angst, intimidatie en dwang horen daar niet in thuis en gaat ook ten koste van je band met je hond. Door geduld en begrip te combineren met trainen op een positieve manier waarbij je je hond een eigen keuze geeft en op het juiste moment beloont, behaal je niet alleen een beter resultaat maar haal je ook het beste uit je hond naar boven.

Bij Just Spoiled Dogs geloven we dan ook in maatwerk, aangepast aan de behoeften van je hond en aan de situaties zoals die zich voordoen. Stapsgewijs werken we, samen met jou, naar het gewenste gedrag toe. Bij voorkeur doen we dit door middel van clickertraining.